محمدرضا علیخواه با 20 سال تجربه عکاسی به عنوان عکاسی حرفه ای و مدرسی زبده در زمینه کاری خود شناخته شده است. او عکاسی را از سن 16

محمدرضا علیخواه
عکاس

سالگی آغاز کرد. در سالهای ابتدایی فعالیتش با دوربین آنالوگ و فیلم به عکاسی مستند اجتماعی مشغول شد. چندین نمایشگاه عکس گروهی و چند نمایشگاه انفرادی بین سالهای 1376 تا 1388 حاصل فعالیتهای او بود. همچنین در این سالها او توانست در مسابقات متعددی در سطح کشور بخوبی بدرخشد. از سال 1388 تصمیم به اشتراک گذاری دانش خود با سایر هنرجویان گرفت و وارد دنیای آموزش این هنر گردید. از سال 1393 در شیراز اقدام به تاسیس استودیو عکاسی یاد در شهر شیراز کرد و جدی تر و از قبل وارد دنیای تجاری عکاسی گردید.