دسته: ایستگاه فضایی

عکاس استرالیایی عبور اسیتگاه فضایی بین امللی ISS از بین مشتری و زحل را ثبت کرد

مترجم: محمدرضا علیخواه دوم دی ماه 1399 یکی از مهمترین مقارنه های زحل و مشتری رخ داد که به گفته اختر شناسان فقط در هشتصد سال پیش چنین مقارنه ای با چشم غیر مسلح قابل مشاهده بود. عکاس 28 ساله استرالیایی Jason De Freitas عبور ایستگاه بین المللی فضایی ISS از بین این مقارنه را […]

ادامه مطلب
X